Business

Změny ve společnosti


Změny ve společnosti se nejčastěji týkají změny sídla firmy, jména či názvu firmy, převodu nebo podílů vlastníků společnosti.

ü  Naše společnost za vás vyřeší změnu sídla, jména, převody podílu společníků a mnohé další úkony.
moderní budova.jpg

Jakmile se založí společnost ať už s.r.o. nebo a.s., musí se počítat s tím, že se v budoucnosti může něco změnit. Nechcete se tím zabývat sami? Přidělávat si zbytečné starosti? V tom případě to přenechejte na nás. Může to být například změna sídla firmy, převod obchodního podílu s.r.o., změna názvu společnosti, změna jednatele u s.r.o. v obchodním rejstříku, změna předmětu podnikání, změna jednatele v s.r.o., změna společníka v s.r.o. a podobně. Najdete zde také vzor smlouvy o převodu obchodního podílu.

ü  Vše zařídíme kvalitně, profesionálně a především rychle, protože se dennodenně v této oblasti pohybujeme.

1.     Doba vyřízení

Jistě vás teď bude zajímat, jak dlouho nám to bude trvat. Čas nikdy nepočká a nám je jasné, že všechno musí probíhat rychle a spolehlivě. Právě tyto veličiny se snažíme vždy dodržet. Požadavek většinou vyřídíme do 3 pracovních dnů ode dne doručení podepsaných dokumentů s ověřenými podpisy a zaplacenou fakturou.
konferenční místnost.jpg

2.     Finanční náklady

Kolik vás bude taková změna stát? Ve většině případů zaplatíte za vyřízení změny ve veřejném rejstříku od 6500 Kč do 7500 Kč. Ptáte se, proč zrovna takováto částka? Protože v této částce jsou zahrnuty všechny zákonné poplatky a také vypracování plných mocí pro zastupování na valné hromadě. V některých výjimečných a opravdu specifických případech může být částka vyšší. Může se jednat například o výrazné zvýšení základní kapitálu. Potřebujete znát konkrétní cenu? V tom případě nás neváhejte kontaktovat.

3.     Vyřizování různých úkonů

Co můžeme pro vás vyřídit?


ü  Podřízení se obchodní společnosti nové právní úpravě


ü  Převod obchodního podílu


ü  Změnu jednatele


ü  Změna názvu společnosti


ü  Změna sídla firmy


ü  Změna předmětu podnikání


ü  Zvýšení nebo snížení základního kapitálu


ü  Změnu člena představenstva, dozorčí rady nebo správní rady a.s.


ü  Další změny ve veřejném rejstříku nebo více různých změn pro jednu firmu – vše najednou


ü  Zajištění překladů cizojazyčných dokumentů